top of page

Ang WX Street Evictions

Pinulot kung saan ang The Stockton Blvd. Natapos ang mga pagpapalayas, sinundan ng dokumentaryo na ito ang ilan sa mga residenteng pinaalis at kung ano ang ginawa ng komunidad kasunod ng Stockton Blvd. Mga pagpapalayas.
Sinusundan din ng dokumentaryo na ito ang Black Zebra Impact Team na nagkampo nang 2 linggo sa WX Street Evictions, Marso 2021 upang ipakita kung ano talaga ang nangyayari sa mga lansangan sa ating mga kapitbahay na walang bahay sa panahon ng malawakang pagpapaalis na ito para sa konstruksyon sa freeway.

Yugto: Natapos na ang produksyon, papasok na ang proyekto

POST-PRODUCTION.

Oras ng Pagtakbo: TBD

Higit pang mga Detalye parating...

 

Mag-donate/Suportahan ang pelikula: 

PayPal ButtonPayPal Button

Panoorin ang The Stockton Blvd. Mga Pagpapalayas Bahagi 1

Panoorin ang The Stockton Blvd. Mga Pagpapalayas Bahagi 2

Panoorin ang The Stockton Blvd. Mga Pagpapalayas Bahagi 3

bottom of page