top of page
Mga Promo na Video

Makikipagtulungan sa iyo ang Black Zebra Productions upang matukoy ang iyong target na demograpiko at bumuo ng isang na-curate at kapana-panabik.

Walang mga limitasyon sa imahinasyon at pagkamalikhain na gagamitin namin upang bumuo ng iyong promo. 

Ang mga online na sistema ng pamamahagi tulad ng web, smartphone, tablet, at social media ay may naka-streamline na pamamahagi ng impormasyon.

Ang mga patalastas sa TV ay pinaghihigpitan sa 15- o 30-segundo, ang promo na video ay walang paunang natukoy na haba. 

Pagpapakita ng isang malinaw na mensahe, para sa isang partikular na demograpiko, isang promo na video ang nagta-target at nakikipag-ugnayan sa audience na gusto mo.

Ang mga promo ng Black Zebra Production ay ang perpektong paraan upang katawanin ang iyong produkto at ipakilala ito sa gusto mong demograpiko. Maaari ding isama ng aming team ang mga umiiral nang clip, musika, at sound bites sa isang masaya, nakakapagpalakas na promo na hihikayat at magpapa-excite sa iyong target na audience. 

Kailangan mo ba ng promo para makakuha ng higit na interes sa iyong proyekto? Hayaang gawin ng Black Zebra Productions ang iyong susunod na promo. 

bottom of page