top of page
Ipatawag ang Black Zebra Impact Team
Paano tayo makakatulong?
Mag-upload ng File

Salamat sa pagsusumite!

Wala pang napa-publish na post na nasa wikang ito
Once posts are published, you’ll see them here.
PayPal ButtonPayPal Button
BZ Impact Team Web Graphic 001-01.jpg
SUPORTAHAN ANG ATING TEAM
Ang aming team ay nagbo-volunteer ng kanilang oras, mga skill set, kagamitan at mapagkukunan upang libutin ang mundo upang idokumento ang mga bagay na nangyayari sa loob ng komunidad at upang makagawa at mamahagi ng mga video ng kamalayan nang libre.
 
Sinusuportahan ng iyong mga donasyon ang kanilang trabaho at tumutulong na mapanatili ang mga operasyon ng Impact Team.
Mag-iwan ng minsanan o umuulit na donasyon para suportahan ang The Black Zebra Impact Team

Salamat sa pagtulong sa amin na gumawa ng pagbabago!

bottom of page