top of page
bz_charity_black.png

Itinatag noong 2018, ang misyon ng Black Zebra Charity ay

magbigay ng tulong sa mga artist at content creator at

mga mapagkukunan na kailangan nila upang maibahagi nila ang kanilang gawain

sa buong mundo. Bilang isang non-profit na organisasyon, masigasig kaming nagtatrabaho upang magpatakbo ng mga programa, fundraiser, at mga kaganapan upang mailabas at maibahagi namin ang walang limitasyong potensyal ng pagkamalikhain ng tao.

bottom of page